Izbor iz tekstova o Gordanu Nikoliću

Vladimir Kostić

Govor akademika Vladimira Kostića na otvaranju izložbe u Galeriji New Moment

Izložbu u Galeriji New Moment (mart, 2016) otvorio je prof. dr Vladimir Kostić, akademik, predsednik Srpske akademije nauka i profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i tom prilikom održao lep govor

Jerko Denegri

Jerko Denegri o Gordanu Nikoliću

Predgovor Ješe Denegrija u katalogu izložbe "Slojevi beskonačnosti" u Galeriji New Moment, 2016.

NZ Kultur

Članak u austrijskim novinama, 1986.

Scroll to Top